Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Indian Dance Festival ry

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Ekaterina  Kajakina-Lappalainen: info@indancefest.com

Katariina Siirtonen:  info@indancefest.com

Laura Keronen:  info@indancefest.com

 

3. Rekisterin nimi

Indian Dance Festival ry:n  asiakasrekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakkaiden tiedottamiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä yhdistykselle: info@indancefest.com

 

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Nimi

• Osoite

• Sähköpostiosoite

• Puhelinnumero

• Tilaustiedot

• Suoramarkkinointilupa

• Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tilastotietoja tanssiworkshopeihin osallistumisen yhteydessä.

 

7. Tietojen luovutus

Indian Dance Festival ry voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

 

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yhdistystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta.